דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב פעולות מרכזיות הוא ₪58,025,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪112,364,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪11,116,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪123,480,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,200,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪79,450,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪35,327,000 (28.61%)
  • תמיכות והעברות: ₪10,000,000 (8.1%)
  • רכש וקניות: ₪77,233,000 (62.55%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪70,095,529
תחת סעיף זה מוקצים 93 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?