דלג לתוכן עיקרי
24.01

תחום פעולה כללי

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד הבריאות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2011 תקציב תחום פעולה כללי לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?