דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד הבריאות

24

50,539,488,000
בשנת 2024 תקציב משרד הבריאות הוא ₪50,539,488,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪83,494,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪50,622,982,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,554,149,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪915,696,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,719,814,000 (3.4%)
  • תמיכות והעברות: ₪40,506,205,000 (80.02%)
  • רכש וקניות: ₪8,194,236,000 (16.19%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪49,197,125,084
תחת סעיף זה מוקצים 7,506 תקני כח אדם , ובנוסף 9,487 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?