דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד הבריאות

24

54,346,794,000
בשנת 2024 תקציב משרד הבריאות הוא ₪54,346,794,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪83,494,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪54,430,288,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,599,149,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪870,024,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,753,324,000 (3.22%)
  • תמיכות והעברות: ₪44,268,679,000 (81.33%)
  • רכש וקניות: ₪8,205,558,000 (15.08%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪49,197,125,084
תחת סעיף זה מוקצים 7,413 תקני כח אדם , ובנוסף 9,487 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?