דלג לתוכן עיקרי
23.13.02

מעונות יום- השתתפות

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תמיכה בפיתוח - עבודה בסעיף משרד הרווחה ותחום.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2004 תקציב מעונות יום- השתתפות הוא ₪4,001,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?