דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד לעניני גמלאים בשיפוץ מועדונים לקשישים

23.12.09.07

-2,154,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות המשרד לעניני גמלאים בשיפוץ מועדונים לקשישים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,154,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-1,544,737
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)