דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב הכנסות מתרומה (קרן מוטק) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?