דלג לתוכן עיקרי
23.12.05

מעונות ומפתנים

תקציב מאושר: 41,742,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פיתוח, בינוי ושיפוצים בסעיף משרד הרווחה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2022 תקציב מעונות ומפתנים הוא ₪15,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪41,742,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪10,937,000 (26.2%)
  • רכש וקניות: ₪30,805,000 (73.8%)

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪17,758,007
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?