דלג לתוכן עיקרי
23.12.04.06

תוספת מיטות במסגרות חוץ ממשלתיות - הקצאה בהתאם לקריטריונים של ועדת תמיכות

תקציב מאושר: 3,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח שרותים למפגר (תחת תחום תמיכה בפיתוח בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב תוספת מיטות במסגרות חוץ ממשלתיות - הקצאה בהתאם לקריטריונים של ועדת תמיכות הוא ₪3,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)