דלג לתוכן עיקרי
23.11.71.95

השתתפות הורים ורשויות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשות חסות הנוער - (תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות הורים ורשויות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?