דלג לתוכן עיקרי
23.11.71.22

שכר עידוד

תקציב מאושר: 200,000
תקנה תקציבית בתכנית רשות חסות הנוער - (תחת תחום שרותי תקון ונוער מנותק בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב שכר עידוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?