דלג לתוכן עיקרי
23.11.66.09

רזרבה - הוסטל לנערות ונערים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשות חסות הנוער - (תחת תחום שרותי תקון ונוער מנותק בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב רזרבה - הוסטל לנערות ונערים הוא ₪1,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?