דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב הכנסות ממשלת ארה"ב במקלט לקורבנות סחר בנשים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?