דלג לתוכן עיקרי
23.11.65.57

תוכניות לטיפול בנפגעות תקיפה מינית

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית השרות לטפול בנערות (תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב תוכניות לטיפול בנפגעות תקיפה מינית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪100,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)