דלג לתוכן עיקרי
23.11.65.03

תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי

תקציב מאושר: 60,532,000
תקנה תקציבית בתכנית השירות לטיפול בנוער (תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי הוא ₪89,041,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪60,532,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪52,124,926
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)