דלג לתוכן עיקרי
23.11.64

השירות לצעירים צעירות

תקציב מאושר: 77,817,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה והשירותים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2016 תקציב השירות לצעירים צעירות הוא ₪105,552,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪77,817,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪77,817,000 (100%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪42,970,526
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?