דלג לתוכן עיקרי
23.11.34

מפת"נים מוניציפליים

תקציב מאושר: 11,508,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2009 תקציב מפת"נים מוניציפליים הוא ₪12,894,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,508,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪11,508,000 (100%)

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪10,168,975
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?