דלג לתוכן עיקרי
23.11.32.96

הכנסות ממכירת שירותים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השירות לשיקום נוער (תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות ממכירת שירותים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?