דלג לתוכן עיקרי
23.11.25.99

הכנסות ממכירת שירותים- שיקום נוער

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותי מבחן,שיקום (תחת תחום תקון וסיוע לבתי משפט בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הכנסות ממכירת שירותים- שיקום נוער לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪-120,396
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)