דלג לתוכן עיקרי
23.11.25.19

השתתפות הרשות למלחמה בסמים עבור קהילות טיפוליות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת מטה לסמים (תחת תחום שרותי תקון ונוער מנותק בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב השתתפות הרשות למלחמה בסמים עבור קהילות טיפוליות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?