דלג לתוכן עיקרי
23.11.25.09

הכנסות הרשות למלחמה בסמים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השירות לטיפול (תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות הרשות למלחמה בסמים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?