דלג לתוכן עיקרי
23.11.25.07

בדיקות למשתמשים בסמים

תקציב מאושר: 581,000
תקנה תקציבית בתכנית השירות לטיפול (תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב בדיקות למשתמשים בסמים הוא ₪606,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪581,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪651,820
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)