דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב השירות לטיפול הוא ₪73,711,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪73,575,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,476,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪75,051,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪10,400,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪75,051,000 (100%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪63,620,813
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?