דלג לתוכן עיקרי
23.11.24.75

החזקת רכב - אזיקים אלקטרונים

תקציב מאושר: 100,000
תקנה תקציבית בתכנית מבחן מבוגרים (תחת תחום שירותי תקון ונוער מנותק בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב החזקת רכב - אזיקים אלקטרונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?