דלג לתוכן עיקרי
23.11.24.71

קניית שירותי תרגום

תקציב מאושר: 87,000
תקנה תקציבית בתכנית מבחן מבוגרים (תחת תחום שירותי תקון ונוער מנותק בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב קניית שירותי תרגום הוא ₪60,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪87,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪78,527
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)