דלג לתוכן עיקרי
23.11.24.04

טיפול ותיפעול תוכניות קהילתיות

תקציב מאושר: 2,210,000
תקנה תקציבית בתכנית שרות המבחן למבוגרים (תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב טיפול ותיפעול תוכניות קהילתיות הוא ₪1,478,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,210,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,319,764
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)