דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי תקון ונוער מנותק

23.11

273,040,000
בשנת 2006 תקציב שירותי תקון ונוער מנותק הוא ₪251,469,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪273,040,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,600,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪277,640,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪20,231,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪81,178,000 (29.24%)
  • תמיכות והעברות: ₪12,994,000 (4.68%)
  • רכש וקניות: ₪182,268,000 (65.65%)

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪227,500,304
תחת סעיף זה מוקצים 478.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,689 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?