דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הלשכה לשיקום נכים - פעולות רווחה לקשישים

23.10.94.80

-55,000
בשנת 2000 תקציב השתתפות הלשכה לשיקום נכים - פעולות רווחה לקשישים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-55,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?