דלג לתוכן עיקרי
23.10.73.41

השתתפות במשרד הקליטה - מסד קליטה

תקציב מאושר: 750,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית לטיפול בעולים (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב השתתפות במשרד הקליטה - מסד קליטה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪750,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪750,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)