דלג לתוכן עיקרי
23.10.73.18

צרכים מיוחדים לעולים אחרים - חד פעמי

תקציב מאושר: 3,894,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית לטיפול בעולים (תחת תחום שרותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב צרכים מיוחדים לעולים אחרים - חד פעמי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,894,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪2,386,966
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)