דלג לתוכן עיקרי
23.10.73.15

תרגומים ותדריכים עבור עולים

תקציב מאושר: 55,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית לטיפול בעולים (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב תרגומים ותדריכים עבור עולים הוא ₪25,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪55,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪11,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)