דלג לתוכן עיקרי
23.10.73.08

תוכניות טיפול והכשרה - אתיופים

תקציב מאושר: 312,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית לטיפול בעולים (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב תוכניות טיפול והכשרה - אתיופים הוא ₪312,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪464,212
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)