דלג לתוכן עיקרי
23.10.43.15

השתתפות משרד רוה"מ במבצע רענון קשישים בעורף בעקבות מצב החירום בצפון

תקציב מאושר: -2,500,000
תקנה תקציבית בתכנית השרות לזקן - טיפול (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד רוה"מ במבצע רענון קשישים בעורף בעקבות מצב החירום בצפון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?