דלג לתוכן עיקרי
23.10.42.97

השתתפות המשפחות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השרות לזקן - טיפול (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות המשפחות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?