דלג לתוכן עיקרי
23.10.42.96

השתתפות רשויות מקומיות ומשפחות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השירות לזקן- טיפול חוץ (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב השתתפות רשויות מקומיות ומשפחות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?