דלג לתוכן עיקרי
23.10.42.95

הכנסות מביטוח לאומי - חוק סיעוד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השרות לזקן - טיפול (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מביטוח לאומי - חוק סיעוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?