דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הפנים - פרוייקט אחריות לתוצאות

23.10.40.08

-200,000
בשנת 2003 תקציב השתתפות משרד הפנים - פרוייקט אחריות לתוצאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-200,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?