דלג לתוכן עיקרי
23.10.39.95

השתתפות הורים ורשויות מקומיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השרות לילד ונוער טיפול (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות הורים ורשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?