דלג לתוכן עיקרי
23.10.39.55

תוכנית "אופק" בעיר לוד

תקציב מאושר: 223,000
תקנה תקציבית בתכנית השרות לילד ונוער טיפול (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב תוכנית "אופק" בעיר לוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪223,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪465,692
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)