דלג לתוכן עיקרי
23.10.38.95

השתתפות רשויות מקומיות והורים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השרות לילד ונוער חוץ- (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות רשויות מקומיות והורים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?