דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות סעיף הוצאות שונות במשרד הרווחה (יהדות התורה)

23.10.36.40

-30,000,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות סעיף הוצאות שונות במשרד הרווחה (יהדות התורה) לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-30,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?