דלג לתוכן עיקרי
23.10.26.12

ליווי משפחות במצוקה

תקציב מאושר: 169,403,000
תקנה תקציבית בתכנית פרט ומשפחה-טיפול בקהילה (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב ליווי משפחות במצוקה הוא ₪96,006,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪169,403,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪66,765,684
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)