דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד הגמלאים בקמחא דפסחא לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?