דלג לתוכן עיקרי
23.10.14.91

הכנסות מרישום עו"ס וממכירת תע"ס

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אירגון ומינהל ברשויות (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות מרישום עו"ס וממכירת תע"ס לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?