דלג לתוכן עיקרי
23.10.14.43

שכר עידוד - או"מ בלשכות

תקציב מאושר: 128,000
תקנה תקציבית בתכנית אירגון ומינהל ברשויות (תחת תחום שירותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב שכר עידוד - או"מ בלשכות הוא ₪128,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪201,550
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)