דלג לתוכן עיקרי
23.10.13.45

רזרבה - ילדים בסיכון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית כ"א ברשויות מקומיות (תחת תחום שרותים אישיים וחברתיים בסעיף משרד העבודה והרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב רזרבה - ילדים בסיכון הוא ₪17,726,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?