דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב כוח אדם ברשויות מקומיות הוא ₪534,001,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪618,961,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪12,350,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪631,311,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪204,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪617,506,000 (97.81%)
  • רכש וקניות: ₪12,873,000 (2.04%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪577,980,689
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?