דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות - עודפות

23.09.01.04

78,000
בשנת 2000 תקציב שעות נוספות - עודפות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪78,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?