דלג לתוכן עיקרי
23.08.81

טיפול קהילתי באוטיסטים

תקציב מאושר: 78,267,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום אגף לטיפול באדם עם בסעיף משרד הרווחה והשירותים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2019 תקציב טיפול קהילתי באוטיסטים הוא ₪82,995,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪78,267,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪78,267,000 (100%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪59,104,766
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?