דלג לתוכן עיקרי
23.08.80.90

הכנסות מקצבת נכות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית טיפול חוץ ביתי (תחת תחום השרות למפגר בסעיף משרד הרווחה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מקצבת נכות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?