דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב קניית שירותים - תרבות הפנאי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,185,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪11,950,000.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪9,095,526
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)